b4

Saskaņošana

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, darbu izpildei būvniecības jomā, rekonstrukcijai un nekustamā īpašuma remonta darbiem nepieciešama iepriekšēja saskaņošana un atļaujas dokumentu saņemšana. Saskaņošanas process dzīvokļa pārplānojumam un atļaujas dokumentu saņemšanai sākas ar projekta izstrādi. Šī ir tehniskā dokumentācija, kas atspoguļo telpas izmaiņas, salīdzinājumā ar veco plānu, ņemot vērā inženiertehniskās komunikācijas kostruktīvus elementus un pamatojoties uz tehnisko atzinumu.

Galvenās grūtības un laicīgie aizkavējumi, dzīvokļa pārplānojuma un nedzīvojamo telpu saskaņošanas laikā Rīgā un Latvijā, kopumā rodas īpašnieku nezināšanas dēļ par atļaujas dokumentācijas saņemšanas kārtību. Lai novērstu jebkādas kļūdas un laicīgi saņemtu rokās apstiprināto telpas plānu, vislabāk izmantot speciālista konsultācijas. Pilns pakalpojumu klāsts, ko piedāvā mūsu kompanija ir vērsts, galvenokārt, uz tiem, kas ne tikai pierada cienīt savu laiku un nepieļaut kļūdas, bet arī uzskata, ka ar pārplānojuma saskaņošanas jautājumiem jāņemās tikai un vienīgi profesionāļiem, tāpēc efektīvāk uzticēt šo procesu mūsu kompānijai, kas zina dotā procesa instanču kārtību un prasības.